Privacy policy

We hebben uw privacy hoog in het vaandel. Lees verder wat we met uw gegevens doen.

Persoonsgegevens 
A. De wettelijke voorschriften met de betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens wordt door LOCODOMO nageleefd. De koper heeft altijd de mogelijkheid eigen gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen;

B. LOCODOMO zal de door de koper verstrekte gegevens opnemen in een bestand. Deze gegevens zullen worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de koper en blijven zolang bewaard als nodig is voor de behandeling van eventuele reclamaties naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling. Er zullen geen gegevens aan derden worden doorgegeven waarbij de privacy van de koper in het geding komt.