Disclaimer

Aansprakelijkheid uitsluiting
Hoewel informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld, geplaatst en LOCODOMO deze informatie actueel, volledig en zo nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website geen rechten ontleend worden. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. LOCODOMO aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke prijs- en/of zetfouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van deze website komen toe aan LOCODOMO en worden uitdrukkelijk voorbehouden.

Informatie van derden
LOCODOMO is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of juistheid van de op deze website of door derden geplaatste teksten, afbeeldingen of hyperlinks. Mocht u vraag niet beantwoord zijn, neem dan contact op met ons via deze pagina.